VVS Svets och lödning rör
Planering
V 46: Verkstadsarbete, Lödning cu rör/ gassvetsning.
V 47: Verkstadsarbete, Lödning cu rör/ gassvetsning.
V 48: Verkstadsarbete, Lödning cu rör/ gassvetsning.
V 49: Verkstadsarbete, Lödning cu rör/ gassvetsning.
V 50: Verkstadsarbete, Lödning cu rör/ gassvetsning.
V 51: Verkstadsarbete, Lödning cu rör/ gassvetsning.
V 2:   Verkstadsarbete  Lödning cu rör/ gassvetsning.
V 3:   Verkstadsarbete  Lödning cu rör/ gassvetsning.
V 4:   Verkstadsarbete  Lödning cu rör/ gassvetsning.
V 5:   Verkstadsarbete  Lödning cu rör/ gassvetsning.
V 6:   Verkstadsarbete  Lödning cu rör/ gassvetsning.