Kursens namn  Tigsvetsning
Planering

vecka  45-50  APL-period
vecka  2-15     tigsvetsning i verkstaden (svart och rostfritt)
Uppgifter
Ev. egen sida