Värme och kyla 2
Planering

Planering

 v415/10           
 Golvvärme
sid. 14-30
 8/10 Golvvärme
 

v4212/5frågor till värmekällor 
  13/10 Verkstadstid
  14/10 Besök av Grundfoss 
 15/10prövning i injusteringsteknik
 v4319/10ingen undervisning
 20/10ingen undervisning
 21/10 Test värmekällor
fjärrvärmecentraler
 22/10verkstad
 V211/1         värmepumpar
Övningsuppgift
  12/1    Verkstad

13/1Värmepumpar
  14/1 Värmepannor
Verkstad
 V318/1studiedag
  19/1Värmepummpar prov - värmepannor
  20/1 Teori pannor Verkstad
  21/1  Ackumulatorsystem
   

Uppgifter
Ev. egen sida


v425/           
 ackumulatorsystem

 26/1 läxa
 27/1Gymnasiearbete

28/1Arbetsmiljö och säkerhet
   
    
 V51/2avslutning
 2/2verkstad
 3/2prov
        4/2repetition