VVSVAR01_BNI

VVS och fastighet 
Kurs: Värmeteknik1

Lärarinformation
Bent Nielsen
Citadellsvägen 25
21118 Malmö
070-7141893
bent.nielsen@malmo.se
Planering

v2   
   
   
   
   
   
v3 12jan. Besök av Geberit 
  13jan.Rep av sanitet 
  14jan. verkstadsarbete
  15jan.   kapitel1 + övningsuppgifter 
  16jan.verkstad
kap.2 
 v4 19jan kap2
övningsuppgifter

 20jan Till LK system 08.30

 21jan verkstadsarbete
  22jan  Genomgång APL öppet hus 17.00-20.00
  30 janprov1 rörmaterial 
 v6 2feb.       genomgång APL
  3feb. heta arb. fogmetoder
  4feb.     verkstad

 5feb. Arbetsmiljö
  6feb fogmetoder-verkstad
 v79feb. Ventiler 
  10feb. ventiler
  11feb. verkstad
  12feb. inför prov

 13feb.prov
 v8 lov 
 v9-13 APL 
 v14 lov 

  
V15 7/4kapitel6 
värmare

8/4 Verkstad
 9/4värmare
 10/4värmare
frågor+inlämning 
 V16 13/4 Tryckhållning kap7
  14/4 tryckhållning
  15/4 Verkstad

 16/4 rep. värmare
  17/4 Prov värmare
   
   
 
v17 20/4 Tryckhållning
  21/4 luft i värme och kylsystem
 22/4  verkstad
 23/4 luft-pumpar
 24/4 andra medier verkstad
   
v18 27/4sakregister 
  28/4  Repetion
  28/4 Verkstad
  29/4 prov kapitel 7-10
   
 V19 4/5 injustering

  
   
   
   
   
   
 v13