VVSSAN01_BNI

VVS och fastighet 
Kurs: Sanitetsteknik1
Lärarinformation
Bent Nielsen
Citadellsvägen 25
21118 Malmö
070-7141893
bent.nielsen@malmo.se
Planering v45-50
 v453 nov.sid. 82-86 armaturer
 4 nov.verkstadsarbete 
 5 nov besök från Uponor- sid82-86
 6 nov.Repetera inför prov  vattenanläggningar  
 7 nov.verkstadsarbete
   
 v4610 nov. sid. 88-101 armaturer
Byggnads kommer på besök
 11 nov.verkstadsarbete 
 12 nov.prov i vattenanl.
 sid 22-54, 73-87
 
 13 nov. Liber Nyköping 
 14 nov.Liber Nyköping
   
 v4717 nov. repetera sid. 72-101
 18 nov.verkstadsarbete 
 19 nov.Återkoppling tappvarmvatten
inför prov
Öppet hus
 20 nov.fogmetoder
 21 nov.verkstadsarbete 
   
 v4824 nov. legionella
 25 nov.verkstadsarbete 
 26 nov.spill och dagvatten sid. 103-113
 27 nov.prov sid 72-101 Tappvarmvatten
spill och dagvatten sid. 103-113 
 28 nov. verkstadsarbete


 v491 dec. spill och dagvatten sid. 103-113
 2 dec.verkstadsarbete 
 3 dec. rörsystem för avlopp sid.115-127
 4 dec. rörsystem avlopp sid.115-127
 5 decverkstadsarbete 
   
 v508 dec Repetera avlopp kunskapsfrågor och inlämningsuppgift 
 9 decLazerdoom
 10 dec.  Jan Cervin Miljöprov avloppssystem
 11 dec.Repetera vatten 
 12 dec. verkstadsarbete slutprov sanitet1
   
 v5115 dec repetera avloppssystem
 16 dec.materialkunskap 
 17 dec.Klass avslutning 
 18 dec. Återspegling
 19 dec. skolavslutning
 v2 8 jan. uppstart rep san1
  9 jan. rep. sanitet
  12 jan rep sanitet, uppstart värmeteknik1