Kursens namn (ex: Svenska som andraspråk 2)
Planering
Vecka 2-7 Genomgång och arbete i bok över dator.

Kurs skall vara avslutad till vecka 7. Vecka 8 går elever på APU.
Uppgifter
Ev. egen sida