Klassens beteckning


Dessa kurser läser klassen detta läsår

Engelska 5 ENGENG05 LPE
Hälsopedagogik HALHAL0 - CAL
Idrott och Hälsa 1 IDRIDR01 - HPM
Matematik 1a MATMAT01a - IGJ
Matematik Grund - OLR
Medicin 1 MEDMED01 - LIP
Specialpedagogik 1
Svenska 1 SVESVE01 - ROH
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01 - MAB
Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01 - LIP
Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01 - CAL

Provkalender_VO15
Epost till klassen