Klassens beteckning


Dessa kurser läser klassen detta läsår

Engelska 5 ENGENG05 - ANE
Engelska grund EN - LPE
Hälsopedagogik HALHAL0- HUA
Idrott och Hälsa 1 IDRIDR01
Matematik 1a MATMAT01a - IGJ
Medicin 1 MEDMED01 - HUA
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 - JOL
Svenska 1 SVESVE01 - ANE
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01 - MAB
Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01 - HUA
Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01 - JOL

Hälsopedagogik HALHAL0

Matematik 1a MATMAT01a
Medicin 1 MEDMED01
Svenska som andraspråk 1SVASVA01
Svenska 1 SVESVE01
Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01

Provkalender_VO15
Epost till klassenUnderordnade sidor (1): idridr01