Klassens beteckning


Dessa kurser läser klassen detta läsår

Engelska 5 ENGENG05 - ANE
Engelska grund EN - LPE
Hälsopedagogik HALHAL0 - CAL
Idrott och Hälsa 1 IDRIDR01
Matematik 1a MATMAT01a - HPM
Medicin 1 MEDMED01 - HEC
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 - JOL
Svenska 1 SVESVE01 - ROH
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01 - MAB
Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01 - HEC
Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01 - JOL
Engelska 5 ENGENG05 ANE
Engelska grund EN
Hälsopedagogik HALHAL0
Idrott och Hälsa 1 IDRIDR01
Matematik 1a MATMAT01a
Medicin 1 MEDMED01
Svenska som andraspråk 1SVASVA01
Svenska 1 SVESVE01
Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01

Provkalender_VO15
Epost till klassenUnderordnade sidor (1): idridr01