VO14D


Dessa kurser läser klassen detta läsår

Engelska 6 ENGENG06 - ANE
Gymnasiearbete GYARVO - LIP
Historia 1a1 HISHIS01a1 - MAB
Hälsopedagogik HALHAL0 - CAL
Idrott och hälsa 1 IDRIDR01
Medicin 1 MEDMED01 - LIP
Medicin 2 MEDMED02 - LIP
Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1 - MÅL
Samhällskunskap 1a1  SAMSAM01a1 - ROH
Specialpedagogik 1  SPCSPE01 - JOL
Svenska 2 SVESVE02 - ROH
Svenska som andraspråk 2 SVASVA02 - MAB
Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 - LIP

Individuella val

Akutsjukvård SJUAKU0
Engelska 6 ENGENG06
Historia 1a1 HISHIS01a1

Matematik 1a MATMAT01a
Matematik grund
Medicin 2 MEDMED02
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1
Specialpedagogik 1 SPCSPE01
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 (äldre)
Specialpedagogik 2 SPCSPE02

Svenska 3 SVESVE03
Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 - Lotta
Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 - Paca
Digitalt skapande 1 DIGDIG01


Provkalender

Provkalender_VO14


Underordnade sidor (1): idridr01