Dessa kurser läser klassen detta läsår

Engelska 6 - ANE
Gymnasiearbete GYARVO
Historia 1a1 HISHIS01a1 - BGJ
Hälsopedagogik HALHAL0 - HAA
Idrott och Hälsa 1 - HPM
Medicin 1 MEDMED01 - OLE
Medicin 2 MEDMED02 - HUA
Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1 - MÅL
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 - JVI
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 - HAA
Svenska 2 SVESVE02 - ANE
Svenska som andraspråk 2 SVASVA02 - HAE
Vård och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 - OLE

Individuella valEngelska 5 ENGENG05
Idrott och hälsa 1 IDRIDR01 Hannah
Matematik 1a MATMAT01a
Medicin 1 MEDMED01
Specialpedagogik 1 SPCSPE01
Svenska 1 SVESVE01
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01
Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01

Provkalender_VO14