VO14B

Mentorer: Anders Hallgren
Elizabeth Olanders

Dessa kurser läser klassen detta läsår:Engelska 6 ENGENG06 - ANE
Engelska grund EN - LPE
Gymnasiearbete GYARVO - HUA
Hälsopedagogik HALHAL0 - HUA
Historia 1a1 HISHIS01a1 - MAB
Idrott och hälsa 1 IDRIDR01
Medicin 1 MEDMED01 - OLE
Medicin 2 MEDMED02 - HUA
Naturkunskap 1 NAKNAK01a1 - MÅL
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 - JVI
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 - JOL
Svenska 2 SVESVE02  - ANE
Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 - HAA
Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 - HUA

Individuella val
Engelska Grund ENGENG05 - Erika
Engelska Grund  - Nadja
Engelska 5
ENGENG05 Peter

Matematik 1a
MATMAT01a
Medicin 1 MEDMED01
Psykiatri 1
PSYPSY01
Specialpedagogik 1 SPCSPE01
Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01

Svenska som andraspråk SVASVA01- Ingrid
Svenska som andraspråk SVASVA01- Malin

Provkalender_VO14
Underordnade sidor (1): Idrott och hälsa