VO14A

Mentorer: Camilla Hedin
Dessa kurser läser klassen detta läsår:

Engelska 6 ENGENG06 - ANE
Gymnasiearbete GYARVO - HEC
Hälsopedagogik HALHAL0 - HEC
Historia 1a1 HISHIS01a1 - MAB
Idrott och hälsa IDRIDR01
Medicin 1 MEDMED01 - HEC
Medicin 2 MEDMED02 - HEC
Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1 - MÅL
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 - ROH
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 - JOL
Svenska 2 SVESVE02 - ROH
Svenska som andraspråk 2 SVASVA02 - MAB
Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 - JOL
Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 - HEC

Individuella val
Engelska 5

Matematik 1a
Matematik grundskola
Medicin 1
Psykiatri 1 PSYPSY01

Specialpedagogik 1
Svenska 1
Svenska som andraspråk 1
Vård- och omsorgsarbete 1

Provkalender_VO14
Underordnade sidor (1): Idrott och hälsa