VO13B

Mentor: Johan Bohman Grinneby
Dessa kurser läser klassen detta läsår

Akutsjukvård  SJUAKU0 - LWS
Barnhälsovård HAABAR0 - OLE
Engelska grund EN - LPE
Etik och människans livsvillkor  MÄNETI0 - LWS
Gerontologi och geriatrik GERVÅR0 - JOL
Gymnasiearbete GYARVO - JOL, HAA, LWS
Hälsopedagogik HALHAL0 - JOL
Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1- MÅL
Palliativ vård SJULIN0 - LWS
Pedagogik i vård och omsorg PEAVÅD0- LIP
Psykiatri 2 PSYPSY02 - HAA
Psykologi 1 PSKPSY01 - PNH
Religion 1 RELREL01 - JVI
Räddningsmedicin SJURÄD0 - HEC
Samhällsbaserad psykiatri PSYSAM0 - HAA
Samhällskunskap 1a2 - JVI
SAMSAM01a2
Socialpedagogik PEASOC0 - JOL
Specialpedagogik 2 SPCSPE02 - JOL

Provkalender


Provkalender_VO13

Underordnade sidor (1): Idrott och hälsa