VO‎ > ‎

VO13B

VO 13 B


REGLER FÖR KLASS VO13B

Läraren stänger dörren till lektionssalen när läraren börjar lektionen.

Ingen går in om dörren är stängd. Knacka inte. Vänta utanför.

Läraren släpper in dig i salen när läraren anser att det är lämpligt.

Lämnar du lektionssalen får du inte komma in förrän läraren anser att det är lämpligt.

All frånvaro registreras.

Läraren förväntar sig att du har med dig rätt material och utrustning till lektionen.
Engelska 5 ENGENG05
Idrott och hälsa 1 IDRIDR01
Matematik 1a MATMAT01a1
Svenska 1 SVESVE01
- Johan
Svenska 1 SVESVE01 - Peter
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01
Medicin 1 MEDMED01
Psykiatri 1 PSYPSY01
Specialpedagogik 1 SPCSPE01
Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01
Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02Årskurs 2

Historia 1a1 HISHIS01a1
Idrott och hälsa 1 IDRIDR01
Matematik 1a MATMAT01a1
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM1a1
Specialpedagogik 1 SPCSPE01
Svenska 2 SVESVE02
Svenska som andraspråk 2 SVASVA02
Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02
Vård- och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0
Medicin 2 MEDMED02
Psykiatri 2 PSYPSY02
Akutsjukvård SJUAKU0
Individuellt val