VO 12C

Mentor Peter Lindberg 
Dessa kurser läser klassen detta läsår

Akutsjukvård SJUAKU0
Historia 1a1 HISHIS01a1
Idrott och hälsa 1 IDRIDR01
Matematik 1a MATMAT01a1
Medicin 2 MEDMED02
Psykiatri 2 PSYPSY02
Psykologi 1 PSKPSY01
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM1a1
Specialpedagogik 1 SPCSPE01
Svenska 2 SVESVE02
Svenska som andraspråk 2 SVASVA02
Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02
Vård- och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0


Individuellt val
Provkalender


Epost till klassen