VO12A

Mentor: Peter Lindberg

Dessa kurser läser klassen detta läsår

Barnhälsovård HAABAR0
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0
Hälsopedagogik HALHAL0
Idrott och hälsa 2 IDRIDR02
Matematik 2a MATMAT02a
Matematik grund
Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1
Psykiatri 2 PSYPSY02
Räddningsmedicin SJURÄD0
Samhällsbaserad psykiatri PSYSAM0
Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01a2
Socialpedagogik PEASOC0
Specialpedagogik 2 SPCSPE02
Digitalt skapande 1 DIGDIG01
ProvkalenderUnderordnade sidor (1): Etik och människans livsvillkor