VF15A


Dessa kurser läser klassen detta läsår

Elkraftteknik ELRELF0
Engelska 5 ENGENG05
Historia 1a1 HISHIS01a1
Idrott och hälsa  IDRIDR01
Matematik 1a MATMAT01a
Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1
Praktisk ellära ELLPRA0
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1
Svenska 1 SVESVE01
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01
Systemuppbyggnad SYSSYT0
VVS svets och lödning rör VVSVVS0
Verktyg och materialhantering VEKVEK0
Provkalender


Epost till klassen