verktyg och materialhantering
(ex: Svenska som andraspråk 2)
Planering
  

Vecka

 

36                 Verktyg

37                 Verktyg

38                 Verktyg

39                 Mätteknik

40                 Mätteknik

41                 Mätteknik Prov

42                 Materiallära

43                 Materiallära

44                 Lov

45                Prov

          v.39-v.51    teoretiska och praktiska övningar
                              inom området verktyg och måttenheter,metaller
                              tester och prov sker kontinuerligt när detta erfodras
                              
                              vi tillverkar en byggsats i form av ett elskåp
                              med hjälp av ritning och skriftliga och muntliga                      
                              instruktioner.


Uppgifter
Ev. egen sida