verktyg och materialhantering
Planering
 v:46-51
 tillverkning av rörkonsoll enl. instruktion
borrövning efter insruktion från film
  Ritteknik