Kursens namn Vård- och omsorgsarbete 2
Planering

Vecka 45

Inledning Vård och omsorg vid livets slut (Palliativ vård) 
Boken sid 240- 251

Vecka 46

Fortsättning palliativ vård
Film

Vecka 47

Fortsättning på tema palliativ vård
Utdelning av hemuppgift
Uppgifter
Ev. egen sida