Vård- och omsorgsarbete 2
Planering

V45:Missbruk. hemlöshet etc kapitel 7 i Vård-och omsogsarbete
V46:Praktik
V47:Praktik