Vård- och Omsorgsarbete 2

Planering vecka 40 - 52

Tidsplanering


V. 40

Måndag - Redovisning av grupparbete/värdegrundsorden + ev. genomgång av nya projektet om lagar

Tisdag - StudiedagV. 41  

Måndag - HSL, Sekretesslagen, Lex Maria, Delegering

Tisdag - SoL, LSS


V.42

Måndag - Grupparbeta

Tisdag  - Grupparbeta - få sina praktikplatser + ringa?


V. 43

Måndag - Grupparbeta - Prov på Sekretesslagen +  ringa?

Tisdag - Grupparbeta - Arbetsmiljöuppgiften - kolla + ringa?      

V.51

Måndag - Reflektion över praktiken - Grupparbetets  - redovisning - båda

Tisdag - Grupparbetets - redovisning     
V. 52

Måndag - Grupparbetets  - redovisning  - efterarbete - både HAA och HUA

           


Uppgifter
Ev. egen sida