VARVAR02‎ > ‎

Uppgifter med Lotta

V 35 
Läs berättelsen på s. 85. Anna och Hugo är nu beviljade hemtjänst med insatser dagligen. Redogör utförligt och nyanserat hur personalen ska utföra sitt arbete utifrån ett salutogent arbetssätt. Klart till tisdag den 2 september i ett delat dokument med mig 
Lycka till !
Comments