Planering för kursen med Lotta 

V 35 Föreläsning om olika omvårdnadsteorier samt uppgift
V 36 Arbetsmiljö inom vård och omsorg 
V 37 Grupparbete i arbetsmiljö
V 38 Redovisning av grupparbete


Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Omvårdnads- och omsorgsprocessen samt teorier inom vård och omsorg.
 • Vård och omsorg i livets slutskede.
 • Rehabilitering och habilitering samt pedagogiskt förhållningssätt.
 • Hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel sondmatning, sugning av övre luftvägar, insulingivning och katetrisering samt hur dessa uppgifter ska delegeras.
 • Vård och omsorg vid vanliga sjukdomar.
 • Observation, behandlingar, kontroller och provtagning.
 • Självbestämmande och integritet.
 • Rapportering och dokumentation.
 • Biståndsbedömning och vårdplanering.
 • Den fysiska och psykiska arbetsmiljöns betydelse för hälsa och egen säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
 • Lagar och andra bestämmelser som reglerar hälso- och sjukvård och socialtjänst samt personalens ansvar och skyldigheter.
 • Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation på riksnivå, regional nivå och lokal nivå.
 • Socialtjänstens insatser för barn och ungdomar, familjer och äldre.SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Visa Ladda ned
  74 kB v. 1 19 maj 2014 00:57 Kerstin Frenning
ĉ
Visa Ladda ned
  90 kB v. 1 3 mars 2014 02:34 Kerstin Frenning
ć
Visa Ladda ned
  40 kB v. 1 18 mars 2014 11:24 Kerstin Frenning
ĉ
Visa Ladda ned
  65 kB v. 1 18 mars 2014 11:34 Kerstin Frenning
ć
Visa Ladda ned
  2500 kB v. 1 4 mars 2014 11:48 Kerstin Frenning
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Underordnade sidor (1): Uppgifter med Lotta