Värmelära (sysvämo)
Planering
Värmesystem, ett och tvårörssystem. Olika värmepannor,  våta och torra cirkulationspumpar. Slutet och öppet expansionskärl. Styrning för värme, Shuntventil, fördelning och blandning. Olika givare och reglercentraler.
Tappvatten, kall och varmvatten, vattnets förekomst, enskild och komunal vattenanläggning. Avlopp, enskild och komunal anläggning. Trekammarbrunn, infiltrering och bädd. 
Uppgifter
Ev. egen sida