SYSINJ0_BNI

VVS och fastighet 
Kurs: Injusteringsteknik

Lärarinformation
Bent Nielsen
Citadellsvägen 25
21118 Malmö
070-7141893
bent.nielsen@malmo.se
Planering

 v19 5/5           
verkstad 
 6/5 verkstad 
 8/5 verkstad
v2012/5 verkstad
   
v21  19/5verkstad 
 20/5 verkstad 
 21/5 styr-regler sid.
17-22 
 22/5 verkstad
styr-regler
sid. 22-30 
 v2226/5 verkstad 
 27/5 verkstad 
 28/5 prov styrregler 
 29/5 verkstad 
 v232/6 verkstad 
 3/6 verkstad 
 4/6 genomgång av prov 
  9/6Betygssamtal 
  10/6klass
avslutningsdag 
   
   
 v34 19/8sid31-45 
  24/8 värmepumpar
Elpannor
vedpannor
  27/8Oljepannor
Pellets 
  31/8Fjärrvärme 
 V36 2/9 injusteringsteknik
frågehäfte 
  4/9 Frågehäfte
 V37 7/9 Genomgång inför prov
  10/9 Genomgång sida 31-43 inför prov
 V3814/9  prov 
  17/9 Övningsfrågor sid 45-63
 V39 21/9genomgång prov
  24/9Förberedelse inför prov
 V40 28/9 prov
  1/10genomgång prov
 V41 5/10
  8/10