Svenska 3
 Vecka OnsdagFredag 
 45Kap 3: Skriva
Skriftligt läxförhör, 5/11: Analysera litteratur, s 108-120
Novell 1 inkl gemensam analys

Kap 3: Skriva
Novell 2 inkl enskild skriftlig analys (lärobok får användas, s 108-120)
 46Kap 3: Skriva
Romanutdrag
Filmanalys, s 121

Kap 3: Skriva
Filmanalys, s 121
 47Kap 3: Skriva
Uppgift, s 179
Studentmässa, åk 3-elever
Kap 3: Skriva
Uppgift, s 179

 48Kap 3: Skriva
Uppgift, s 179
Boksamtal

Kap 3: Skriva
Uppgift, s 179
Boksamtal
 49Kap 3: Skriva
Uppgift, s 179
Boksamtal

Kap 3: Skriva
Uppgift, s 179
Boksamtal
 50Muntlig och skriftlig redovisning, s 179 (sista inlämningsdag)

Lucia (matsalen), kl. 8.00-8.30
Resterande redovisning
Formativa samtal
Jultema

 51Formativa samtal

AVSLUTNINGSDAG Vecka Onsdag Fredag 
 2STUDIEDAGSpråkvetenskaplig text
Resterande formativa samtal

 3Resterande formativa samtal
EE/VF, novell- och filmanalys
Läxa: Språkvetenskaplig text  

Genomgång: Språkvetenskaplig text
Lärobok, kap 4: Tre teman
 4EE/VF, novell- och filmanalys

Lärobok, kap 4: Tre teman 
 5EE/VF, novell- och filmanalys 

Lärobok, kap 4: Tre teman
 6EE/VF, novell- och filmanalys 
Skrivuppgift
Sista inlämningsdag, Tre teman
Lärobok, kap 2: Skriva vetenskapligt

 7EE/VF, rest-förhör (endast vidtalade elever), Analysera litteratur, s 108-120. Observera tiden: 8.30-9.30

Lärobok, kap 2: Skriva vetenskapligt
 8 LOV

 LOV
 9Lärobok, kap 2: Skriva vetenskapligt 

Lärobok, kap 2: Skriva vetenskapligt 
 10Lärobok, kap 2: Skriva vetenskapligt

Lärobok, kap 2: Skriva vetenskapligt 
 11Lärobok, kap 2: Skriva vetenskapligt 

Lärobok, kap 2: Skriva vetenskapligt 
Redovisning (muntlig och skriftlig). Sista inlämningsdag sön 15/3.

 12Förberedelser inför NP (nationellt prov)

Förberedelser inför NP 
 13Förberedelser inför NP 

Förberedelser inför NP 
 14 LOV

 LOV
 15EE/VF, NP taluppgift

Ons 8 april: Albin J, Isak L (övriga förbereder tal- eller skrivuppgift, NP)EE/VF, NP taluppgift

Fre 10 april: Claes B, Rasmus J, Emil L, Björn N, Amanda R (övriga förbereder tal- eller skrivuppgift, NP)

 16
NP   
skriv-
uppgift
tis 14 april

EE/VF, NP taluppgift

Ons 15 april: Hans O, Martin R, Martin S, Andreas T 

EE/VF, NP taluppgift

Fre 17/4: reservtid för EE/VF
 17 
 APL

VO, NP taluppgift 

Fre 24 april: Adam A, Emmely F, Elmije H, My M (övriga förbereder taluppgift, NP)

 18 APL

 LOV
 19 APL

VO, NP taluppgift 

Fre 8 maj: Madeleine H, Jessika P, Ali S

 20 APL

 LOV
 21 APL

Läxa: rest-uppgifter
Övriga: novelluppgift

 22VO, betyg

VO, betyg
 23 EJ SVENSKA

 UTSPARK
 24 EJ SVENSKA

 LOV

Uppgifter
Ev. egen sida