Svenska 2

TERMINSPLANERING VT-15 SVESVE02                                            Maria Brorsson

                                                                                                                maria.brorsson@skola.malmo.se

    

IND13
MÅNDAG 8-9.30

ONSDAG 8-9.30

FREDAG 8-9.30vecka 2

JULLOV

STUDIEDAG

Deadline bokanalys

Resterande argumenterande tal


Terminupplägg

Schemagenomgång


vecka 3

Antiken - text

Ligger på driven.

- självstudier

Antiken - film - frågorna - text

Sammanfattning Antikenvecka 4

Medeltiden  - text

Ligger på driven.

- självstudier

Medeltiden - film - frågorna - text

Sammanfattning - Medeltidenvecka 5

Renässansen/Franskklassicismen - text

Ligger på driven.

- självstudier


Ingen lektion!


Se filmen och arbeta med frågorna.


Renässansen/Franskklassicismen - film - frågorna - text


Allt material ligger i kursmappen på Driven.

Sammanfattning - Renässansen/

Franskklassicismen


vecka 6

Upplysningen - text

Ligger på driven.

- självstudier

Upplysningen - film - frågor - text

Sammanfattning - Upplysningenvecka 7

- självstudier

PROV

INGEN LEKTION I SVENSKA


vecka 8

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOVvecka 9 - 16

PRAKTIK

PRAKTIK

PRAKTIK


vecka 17

Romantiken - text

Ligger på driven.

- självstudier

Romantiken - film - frågorna - text

Sammanfattning - Romantiken


vecka 18

Realismen - text

Ligger på driven

- självstudier

Realismen - film - frågorna - text

Sammanfattning - Realismen


vecka 19

Modernismen - text

Ligger på driven

- självstudier


Modernismen - film - frågorn - text

Sammanfattning - Modernismen


vecka 20

Arbetarlitteraturen - film (poesin) - frågorna - text

- självstudier

Arbetarlitteraturen - film (min plats på jorden) - frågorna - text

Arbetarlitteraturen - film - frågorna - text


vecka 21

Arbetarlitteraturen - frågorna - text

Ligger på driven

- självstudier

Arbetarlitteraturen - film (August Strindberg) - frågorna - text

PROV


Gå och låna The Walking Dead på biblioteket.


vecka 22

The Walking Dead

- självstudier

The Walking Dead

The Walking Dead


vecka 23

The Walking Dead

- självstudier

The Walking Dead

The Walking Dead -

Loggen/analysen färdigskriven


vecka 24

Betygsprat

Betygsprat

SOMMARLOV


Uppgifter
Ev. egen sida