21 Onsdag NP Ma 1 hela dagen= ej svensklektion
  Torsdag Skriv texter forts.
 22 Ons Tors     Vi arbetar i Ordkällan och går igenom svaren till sidorna 31 - 35. Ordkällan s 36 - 41. Språkriktighetstest. Rätta meningar.
 23 ons Fortsätt med språkriktighetsövningar.
20 Onsdag OBS! Ingen lektion idag pga NP i åk 2. Jobba hemma med era skrivuppgifter.
  Torsdag LOV Kristi himmelsfärds
19 Onsdag Skriv texter ur Ord & tanke Skapa en drive-mapp som du döper till Ord & tanke där du lägger in alla textdokument.
  Torsdag Skriv texter forts.
17 Tisdag 21 april NP Sv1 Del B: Läsförståelse C125 kl 08.30-10.30 (120 min)
  Onsdag1.Förberedelse NP Del C (se mapp/NP-häfte)
  Torsdag 23 april NP Sv1 Del C: Uppsats C125 kl 08.30-11.30 (180 min) i sal C227. Idag har ni lektioner efter lunch enligt schema.
 
 16Onsdag1.Övningar i källhänvisningar/referatmarkeringar inför NP. Exempel på referatmarkörer finns i Uppgifter - mapp NP. Gemensam redovisning. 2.Förberedelse NP del B.
 Torsdag1.Veckans ord v16 2.Forts förberedelse NP del B (se mapp)
 
  onsdag 25/31.Fortsätt jobba i läsförståelsehäftet. 2.Ni får era betyg på NP muntlig del. 
  torsdag 26/31.Veckans ord för både v.12 & 13. 2. Vi fortsätter prata betyg på NP. 3. De som fått reda på NP & gjort klart kompendiet ser Värsta språket: http://www.oppetarkiv.se/video/1145954/varsta-spraket-sasong-1-avsnitt-7-av-8 4. Vi rättar häftet ihop. 
   Påsklov 
10 onsdag 4/3  Läsförståelse - kompendium.
  torsdag 5/31. Veckans ord för både v.9 & v.10! 2. Fortsätt i kompendiet. 3.Vi pratar om NP-häftet och hur ni ska läsa det. Läxa till ons 11/3: Läs igenom NP-häftet ni fått. Skriv nyckelord till var och en av de 23 bilderna. Tex: bild 1=vänskap över rasgränserna (katt & hund)
11 onsdag 11/31.Vi går igenom NP-häftet ni fick i v.10. Se till att ni skrivit nyckelord för de 23 bilderna!
  torsdag 12/3 tisdag 17/3 1.Veckans ord
2.Genomgång kompendiet - sidan med Skrock. 3.Gör sidan om Coca Cola klart. Vill ni ha hjälp med att formulera själva ämnet för ert NP muntliga, så är det bra att ta det idag då vi inte ses på någon svensklektion innan NP. Sista dagen att lämna in blanketten med underlaget till ditt tal på torsdag. (gör detta enklast på Eng5-lektionen när ni har Jan el. Anna)
 12 onsdag 18/3 Teater på Rönnen 09.00-11.00 = obligatorisk närvaro Vi ses där. (lättast är att ta sig till Värnhemstorget och gå därifrån)
  torsdag 19/3NP del A: muntligt framträdande kl 8-12. Grupp 1: Kl 8.00 - 09.00 Carl, Eric, Filip, Fredric,Jacob, Jonna, Linus Grupp 2: Kl 9.00 - 10.00 Lucas C, Max W, Oliver, Victor, Adrian, Felix, Hamilton Grupp 3.:Kl 10 - 10.30 Lucas Z, Hannes, Max H Grupp 4: Kl 10.30 - 11.30 Isak E, Isak W, Jonatan H-E, Jonathan U, Max E, Viktor A
   
9 onsdag 25/2 Läsförståelse - kompendium Öva läsning Grön bok; Kapitel 6: Sant och osant 1.Börja med att skapa en ny mapp i din Svenska 1-mapp som du kallar för Öva Läsning. Här skriver du alla svar på frågorna i häftet.

 torsdag 26/2 Forts från onsdag. Genomgång kompendium tom Världens skapelse. Obs! Ingen diktamen idag utan det blir dubbla ord till torsdag 5/3 istället.
7 onsdag 11 feb1.Nyhet:Felix 2.Vi rättar Synonymhäftet 3. Vi ser Värsta språket del 6:+diskuterar. 4.Gör klart resten av Dr Romand så rättar vi i slutet av lektionen.
  torsdag 12 feb*Sovmorgon för de som klarat referatprov - ni kommer först kl 09.00. kl 08.15-09.00: Omprov Referat Kl 09-09.30 1.Nyhet:Hamilton  2.Veckans ord 3.Vi rättar uppgifter till Dr Romand (ej Skriv själv-uppgift)
6 onsdag 4 feb1. Språkriktighet ; när någon pratar i texten (stencil). 2. Använda synonymer (stenciler).
  torsdag 5 feb1.Nyhet:Adrian Ö 2.Veckans ord. 3.Genomgång stenciler. 4.Läsförståelse: Dr Romand (i uppgifter-mapp) Läxa onsd: 1.Vara klar med Synonym-häftet. 2.Ha gjort Läsförståelsen: Dr Romand:första sidans uppgifter. (s.32)

 4 onsdag 21 jan 1.Nyhet:Linus 2.Bokuppgift s.200-240 3.Forts. argumentation i Svenska timmar s.70-73 "Jag som talare"
  torsdag 22 jan1.Nyhet:Lucas C 2.Veckans ord 3.Skriva insändare. SFL s.211. Se förslag på insändare i uppgifter. Läxa till ons om ej klara.
 5 onsdag 28 jan1.Nyhet:Max W 2.Sista bokuppgiften s.240-280 (ha läst ut boken) 3.Läsförståelse: vi lyssnar på "anställningsintervjun" s.36-40. i Gleerups magasinet texter. 4.Arbetsuppgifter s.41
  torsdag 29 jan1.Nyhet:Oliver 2.Veckans ord 3.Youtube-klipp om att skriva insändare: https://www.youtube.com/watch?v=tinT4RgIqGs 4.http://www.metro.se/lasarhornan/insandare// 5.Skriv en insändare.


2 torsdag 8 jan A.Vi ser värsta språket del 4 och diskuterar sedan språkriktighet. B. Jobba vidare i Ordkällan.
 3 onsdag 14 jan
1.Tala! Argumentera! Debattera! Ta ställning!

2.Läs i Svenska timmar sidorna 64 - 68.


Nyhet: Fredric

  torsdag 15 jan1.Nyhet:Jonna 2.Svenska timmar s.69v50

Onsdag 10 dec

1. Nyhet:Carl

2. Bokuppgift 5 s.140-170.

3. Vi ser Värsta språket del 2 (alla elever skriver varsin diskussionsfråga medan ni tittar)

4. Ni blir indelade i grupper om 4 st elever/grupp.

5. Diskutera era frågor och byt sen frågor i grupperna.


Torsdag 11 dec

1.Nyhet:Eric

2.Diktamen 10 ord (ligger i pdf-fil under "Uppgifter" längst ner på denna sidan)

3.Vi går igenom svaren till sid 31-33 i Ordkällan.

4. "Överraskning"

_____________________________________________________

v51

Onsdag 17 dec

1.Nyhet: Filip

2.Bokuppgift s.171-202.

3.Juluppgift

*Betygssamtal*


Torsdag 18 dec

1.Nyhet: Jacob

2.Diktamen 10 ord (se pdf-fil "uppgifter" längst ner på denna sida)

3. Fortsättning från onsdag.v 45

Onsdag 5 nov

A.Vi ser “Värsta språket” avsnitt 2 med diskussionsuppgift.

Alla skriver stödord medan ni ser programmet.

Dessa används i diskussion efteråt i grupper om fyra.

B.Stavningsövning 2 stenciler med sje-ljudet.


Torsdag 6 nov

A.Språkriktighet de/dem; var/vart; före/innan; honom/han;henne/hon;

sin/deras. Dessa övningar får ni i pappersform.


v 46

Onsdag 12 nov

1.Bokuppgift för s 1 - 45 skrivs i klassrummet i ditt häfte.

2. Ordkällan.


Torsdag 13 nov 

1.Förhör på sje-ljudet. Nya diktamensord (forts på sje-ljudet).

2.Hur sammanfattar man en text? Vi övar på stenciler.

3.Läxa till nästa onsdag om man inte blir klar.

____________________________________


v 47

Onsdag 19 nov

1. Förhör stavning på s-ljudet (bacill etc)

2. Bokuppgift 2 för s 46 - 73. 

3. Lämna in sammanfattningarna, tre stycken, i arbetsboken.

4. Vi fortsätter med referat. Genomgång och övningar.

Använd "Brushandboken" sidorna 54 - 55 till hjälp!


Torsdag 20 nov

1.Skriv klart 1 st referat och 3 st sammanfattningar i den röda skrivboken.

2.Repetition av skillnaden mellan de och dem.


Läxa till onsdag 26 nov: Läs s.74-103 i din roman

Läxa till torsdag 27 nov:10 svårstavade ord


________________________________________________

v 48

Onsdag 26 nov

1. Bokuppgift 3 s.74-103

2. Språkriktighet: syftningar, synonymer (stenciler).

3. Jobba fram t.o.m. s.30 i Ordkällan.

4. Vi går igenom svaren i Ordkällan.


Torsdag 27 nov

1. Diktamen 10 st svårstavade ord.

2. 10 st nya svårstavade ord i läxa till nästa torsdag.

3. Genomgång av stencil med syftningsfel.

4. LÄXA till nästa onsdag: ytterligare en stencil på syftningsfel.

_________________________________________________

v 49

Onsdag 3 dec

Nyhet: Fredric B & Lucas C

1.Bokuppgift 4 s.104-139

2. Rättning av läxstencil med syftningsfel.

3. Gleerups magasinet s.12-16

Läs texten och svara på uppgift 1 - 4 & 7 a,b,c


Torsdag 4 dec

Nyhet: Victor E & Oliver

1.Diktamen 10 st svårstavade ord

2.Fortsätt i Gleerups magasinet.

__________________________________________________