Svenska 1
Planering

 v. 3 Argumentation: Skriftlig samt novell
 v. 4 Argumentation: Skriftlig samt novell
 v. 5 Argumentation: Skriftlig samt novell
 v. 6 Argumentation: Skriftlig samt novell
 v.7 Argumentation: Skriftlig samt novell
 v. 9 Argumentation: Skriftlig samt novell
 v. 10 Argumentation: skriftlig samt novell
 v. 11 Nationellt Prov: Genomgång inför
 V.12 Nationellt prov: Förbereda delprov A
 v.13 Nationellt prov: Texttyper
 v.15 Nationellt prov: Inför delprov A
 V. 16 Nationellt prov: Delprov A
 v. 17 Nationellt prov: Delprov B och C
 v.19 Språklig variation
 v. 20 Språklig variation
 v. 21 Språklig variation
 v. 22 Språklig variation
 v. 23 Språklig variation


Vänlige se Drive och mail för utförligare information.