Svenska som andraspråk 2, individuellt val 
Planering
  Onsdagar 8.00 - 9.30 Fredagar 8.00 - 9.30
 v5 Reportage - första  inlämningen
 Vi läser vår roman.
 Vi läser vår roman.
 Reportagen korrigerade utifrån  respons - sista inlämningen.
 v 6 Vi läser vår roman.
 Diskussion kring egna frågor.
 Vi läser vår roman.
 Uppgift.
 v 7 Boksamtal! - muntlig examination 
 Skriftlig bokuppgift inlämnad.
 

 v 8 Lov  
 v 9-13
(v 14 lov)
 Praktik
 v 15 PraktikrapportAlla reportage korrigerade?
Publicering av reportagehäfte.