Svenska som andraspråk

Malins gruppOns 18 mars    Efter praktiken - muntligt och skriftligt!

Tors  19 mars  Inför NP muntliga delen: datum, tider, inspiration och

       ämnesförslag

Fre 20 mars     Inför Np muntliga delen - exempel och bedömning

Egna förberedelser

Ons 25 mars    Egna förberedelser

Tors 26 mars   Inlämning av elevformulär!

Fre 27 mars     Inför NP, läsförståelse och uppsats          Utdelning av uppgift att arbeta på medan klasskamraterna gör NP i muntligt.


Vecka 14        LOV!


Ons 8 april        Nationellt prov i svenska, muntligt

Grupp 1: Berfin, Aya, Maha, Fatimah,

Tors 9 april       Nationellt prov i svenska, muntligt

Grupp 2: Ali, Bakr, Melissa, Farah,

Fre 10 april       Nationellt prov i svenska, muntligt

Grupp 3: Sara Al A, Rasha, Layla

Ons 15 april      Nationellt prov i svenska, muntligt

Grupp 4: Jelan, Anwer, Israa, Isaa, Nahla, Adelina, Rima

Tors 16 april      Nationellt prov i svenska, muntligt

Grupp 5: Sarah H, Ahmad, Syrin, Don, Ali Adnan

Fre 17april         Nationellt prov i svenska, muntligt

Grupp 6: Amear, Singol, Rina, Nadtaya, Lama

Tis 21 april        Nationellt prov i svenska, läsförståelse

Ons 22 april     Inför NP, uppsats

Tors 23 april     Nationellt prov i svenska, uppsats (inga andra lektioner)

Fre 24 april   

Uppgifter