Svenska som andraspråk 2

v 4 Referat Referat Referat
v 5 Inför NP Inför NP Inför NP
v 6 Inför NP Inför NP Inför NP
v 7 Inför NP Inför NP Inför NP
v 8LOV LOV LOV

Läs kursplanen och om de olika betygsnivåerna på: Skolverket
Kontakt:
ingrid.giselsson@skola.malmo.se (elever)
ingrid.giselsson@malmo.se (övriga)

malin.holmqvist@skola.malmo.se (elever)
malin.holmqvist@malmo.se (övriga)