PLANERING vt-16


v 9

Sista muntliga argumentationerna.

Vi läser vår egenvalda roman och gör bokuppgifter.

v 10

Reflektionen kring filmklippet på den muntliga redovisningen lämnas in.

Vi läser vår egenvalda roman och gör bokuppgifter.

v 11

Enskilda samtal.

Boken ska var utläst och vi skriver referat och presenterar boken muntligt.

v 12

PÅSKLOV

v 13

Inför de nationella proven - skriftliga delen

v 14

Inför de nationella proven - skriftliga delen

v 15

Inför de nationella proven - muntliga och skriftliga delen

v 16

NP  Muntliga delen (ca 10 min/elev inklusive eftersnack)

v 17

NP. Onsdag den 26 april - läsförståelse (120 minuter)

      Fredag den 28 april - skriftliga delen (180 minuter)

v 18

Språk är mer än ord.

v 19

Språk är mer än ord.


v 20

“Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk.”


v 21

“Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk.”


v 22

Enskilda samtal.

“Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv” - yrkesrelaterat!

v 23

“Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv”. Forumspel - yrkesrelaterat!

v 24

SOMMARLOV

v 25


Lärare: Malin Holmqvist

Kontakt: malin.holmqvist@skola.malmo.se (elever)

                malin.holmqvist@malmo.se (övriga)