Svenska som andraspråk grund SPR14

Terminsplanering SPROV14 14/15


Planeringen kommer att uppdateras under terminens gång.Vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

2STUDIEDAG

SUBSTANTIV

PRONOMEN

3

ADJEKTIV


VERB

ADVERB

RÄKNEORD

4

INTERJEKTIONER


KONJUNKTIONER

PREPOSITIONER

PROV - ORDKLASSER

5

SATSDELAR


Ingen lektion onsdag och torsdag. Följande gäller för båda dagarna:


Låna bok - boken skall vara färdigläst till vecka 11.


Arbeta med övningarna - SATSDELAR - vilka ligger i Kursmappen på Driven.

SATSDELAR

PROV - SATSDELAR

6

SATSDELARIDROTTSDAG

SATSDELAR

Mänskliga rättigheter - lättläst

Vinnidiagram - jmf ditt hemland med Sverige.

7

Se på film!
Se på film!Skriv en sammanfattning av filmen.

INGEN SVENSKA

8

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

9

Vokalljuden - konsonantljuden


FILM - TREVLIGT FOLK

Vokalljuden - konsonantljuden


BREV

BREVBREV

10

ARGUMENTERANDE TEXT

STUDIEDAG

ARGUMENTERANDE TEXTARGUMENTERANDE TEXT

11


Låna bok - boken skall vara färdigläst till vecka 15

ARGUMENTERANDE TEXTARGUMENTERANDE TEXT

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERMÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

12


13


14

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

15

PÅSKLOV


Redovisning av bok.16

Låna ny bok.

Redovisning av bok vecka 24.

17NP engelskaNP svenska 
I morgon är det NP engelska på fm och NP svenska på em.

18

PRAKTIK

PRAKTIK

PRAKTIK

STUDIEDAG

LOV 1:a MAJ

19

PRAKTIK

PRAKTIK

PRAKTIK

PRAKTIK

PRAKTIK

20

PRAKTIK

PRAKTIK

PRAKTIK

LOV

LOV


21

PRAKTIK

PRAKTIK

PRAKTIK

PRAKTIK

PRAKTIK

22


23


24

Redovisning av bok.AVSLUTNING

SOMMARLOV

25Uppgifter
Ev. egen sida