Vad är studieteknik?

Studieteknik är viktigt att lära sig för att läsa                                                       

så tidsbesparande som möjligt och 

därmed få större utdelning av pluggandet.  

    


En god studieteknik är bra för den som
är lat. Det kanske är bättre att säga 
att en god studieteknik
är bra för den som har mycket annat
att göra och snabbt och
vill komma ihåg så mycket som möjligt.


För att lyckas med dina studier ska du skaffa dig goda studievanor

 • Tänk positivt, ha målet för arbetet klart för dig.
 • Studera vid regelbundna tider, inte när det råkar bli tid över.
 • Ha en bestämd läsplats så att du kan ha alla böcker,             anteckningar samt dator till hands.
 • Börja inte läsa när du är hungrig eller trött,                                                     då fungerar din hjärnkapacitet sämre.
 • Läs olikartade ämnen efter varandra.
 • Se till att ljuset kommer från vänster om du är högerhänt och                 vise versa.
 • Du orkar mer, förstår mer om du motionerar regelbundet.
 • Till slut måste det sägas att intresset för ämnet och uthålligt             arbete är grunden för goda studieresultat.


Bästa pluggknepen:

 • Skaffa dig en överblick av vad texten handlar om. Läs rubriker,               texter till bilder och sammanfattningar för att få grepp om              helheten och sammanhanget.
 • Läs inte texten! Låt ögonen glida över texten – fäst blicken                    när du hittar något viktigt – markera ev. viktiga stycken med             streck i marginalen.
 • Djupinläsning/Intensivläsning – Nu har du fått en överblick av            texten och du ska nu lära dig innehållet mer noggrant.
   • Markera ord du vill komma ihåg.
   • Nyckelord/huvudord (ord som är viktiga för att                  förstå vad texten handlar om).
   • Numrera gärna.
   • Skriv stödord som gör att du minns innehållet eller       använd dig av tankekarta/mindmap.
   • Slå upp ord du inte förstår i en ordlista.
   • Försök tänka ut frågor som du kan tänkas få               och skriv ner dem.
   • Förhör dig själv, titta i första hand på understrykningar       och antecknade nyckelord/stödord/tankekarta.
 1. Läs igenom hela texten en gång till stycke för stycke.
 2. Innan förhör/prov – kontrollera dig själv genom att gå igenom nyckelorden igen, för att se att du minns det lästa.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Om minne och glömska

Mycket forskning har gjorts kring att ”plugga in” fakta (glosor, matematiska formler, grammatikregler mm.)

 • Ju fler sinnen du använder desto bättre, t ex att stryka under medan man läser underlättar för minnet.
 • Arbeta i kortare perioder, 20-40 minuter. Lägg in 5-10 minuters paus.
 • Dela upp stoffet i mindre delar t.ex. tio glosor i taget.
 • Först går inlärningen snabbt, efter ett tag avstannar den. Du har nått en platå. Avbryter du då kommer glömskan snabbt – man måste fortsätta och besegra trögheten med sin vilja.
 • Arbeta i kortare perioder.
 • När kunskapen sitter på plats ska du inte sluta läsa. Förhör dig själv ytterligare en stund. Det kallas överinlärning och är guld värd.
 • Du glömmer mest undre det första dygnet efter inlärningen – medicinen heter repetition. Första repetitionen ska ske samma dag, den andra efter två dagar, tredje efter en vecka och den fjärde efter en månad. Sedan sitter det!!

 

Att anteckna under lektionen.

När du antecknar måste du göra ett urval – det går aldrig att skriva ned allt vad läraren säger. Det är som att finna nyckelord i en text – du måste rensa bort alla överflödiga ord.

Några tips på vägen:

·   Ge gott om plats åt anteckningarna. Lämna blanka rader här och var så att du kan skriva till och förtydliga efter lektionen.

·   Anteckna allt som skrivs på tavlan.

·   Skriv upp nya termer och begrepp – med förklaringar.

·   Missar du något under genomgången så ska du inte stanna upp! Komplettera efteråt.

·   Gå igenom anteckningarna samma dag, komplettera och förtydliga efteråt.

·   Utnyttja lektionstiden!

·   Koncentration och effektivitet under lektionstid leder till färre timmar läxläsning på fritiden!!

·    Kom välutrustad och i tid till lektionerna! Ta med läroböcker, anteckningsbok, almanacka, papper, penna, sudd, pärm m.m.

·    För att trivas är det bra om du använder ett trevligt språk gentemot din omgivning. Det bäddar för att få ett gott bemötande och lägger grund för en avspänd och givande undervisningssituation.