Inlästa böcker

Kurslitteratur

All kurslitteratur som du behöver under din utbildning finns att låna som
ljudbokpå skolans bibliotek.

Här söker du i bibliotekets katalog Selma.

Många av de kursböcker som används på Vård- och omsorgsprogrammet 
finns även som Mp3 ljudfiler på förlaget Sanomas hemsida.

Du kan lyssna på ljudboken på olika sätt, i mobil, Mp3-spelare eller i din dator. 
På biblioteket får du hjälp att välja rätt program för ditt lyssnande. 


Skön- och facklitteratur

Under din utbildning har du också tillgång till ljudböcker i olika format, 
både skön- och facklitteratur. Biblioteket har en hel del till utlån. 

Via biblioteket kan du också få ett personligt konto till Legimus där du
kan ladda ner ljudböcker till din dator eller mobil.

Fråga gärna, specialpedagogerna och bibliotekarierna hjälper dig så att du 
får rätt ljudbok och kan lyssna på ett sätt som passar dig!