Specialpedagogerna

En pedagogisk resurs till dig som behöver 
särskilt stöd i dina studier.

Tillsammans med elev, lärare och förälder
försöker vi hitta ett sätt som gör det möjligt 
för dig att delta i skolarbetet utifrån dina egna förutsättningar:
 • Handledning i studieteknik.
 • Coaching
 • Undervisning i mindre grupp.
 • Extra stöd vid prov.
 • Datorstöd för dig som tycker det är svårt att läsa och skriva.
 • Åtgärdsprogram
 • Stöd och hjälp till dig som har problem med ditt sociala förhållningssätt.
 • Dyslexiutredning
Kontakt:
Specialpedagog
Annika Johansson  tel 0768-505667
annika.johansson.r(a)malmo.se
Studieverkstan
Hit kan du komma för handledning enskilt eller i grupp, på våra drop in tider eller bokad tid.
Se schemat.

För dig som: 
 • Är i behov av handledning för dina studier.
 • Behöver lugn och ro för att göra läxan.
 • Behöver en vuxen att bolla med inför en redovisning.
 • Vill förbättra dina betyg.Underordnade sidor (2): Inlästa böcker Vad är studieteknik?