Kursens namn (ex: Svenska som andraspråk 2)
Preliminär Planering v. 43 - 52

V. 43

 

Måndag

Förstämningssyndrom

Torsdag

Suicid

 

 

V. 45

 

måndag

Prov på Förstämningssyndrom

Torsdag

Suicid - Ev. föreläsare

 

 

V. 46

 

måndag

Suicid - Ev. föreläsare

Torsdag

Personlighetsstörningar

 

 

V. 47

 

Måndag

Personlighetsstörningar

Torsdag

Personlighetsstörningar

 

 

V.48

 

Måndag

GRUPPARBETE OM PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR

Torsdag

GRUPPARBETE OM PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR

 

 

V. 49

 

Måndag

GRUPPARBETE OM PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR

Torsdag

GRUPPARBETE OM PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR

 

 

V. 50

 

Måndag

GRUPPARBETE OM PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR

Torsdag

GRUPPARBETE OM PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR

 

 

V. 51

 

Måndag

Redovisningar

Torsdag

Gymnasiearbete

 

 

V. 52

 

Måndag

Självskadebeteende

 V.2 
 Måndag Självskadebeteende 
Uppgifter
Ev. egen sida