Psykiatri 1 

PSYKIATRI 1

PLANERING V. 46 - 51

 

V. 46

Genomgång  av kapitel 2 - Psykiatrin idag

sid. 40 - 48

Olika synsätt/förklaringsmodeller

 

V. 47

Genomgång  av kapitel 2 - Psykiatrin idag

sid. 40 - 48

Olika synsätt/förklaringsmodeller

 

Arbeta med Fallet Anna - har delats ut

 

V. 48

Tisdag 25/11 - Arbete med uppgifter - Kap. 2 Psykiatrisk behandling

 

Torsdag 27/11 - Prov på Olika synsätt/förklaringsmodeller

  

V. 49

Kap. 2 Psykiatrisk behandling

 

V. 50

Kap. 2 Psykologisk behandling

 

V. 51

Kap. 2 Psykiatrisk omvårdnad, rehabilitering och omsorg


Uppgifter
Ev. egen sida