PSYPSY01_FG‎ > ‎

tidsplan

Tidsplan för grupparbetet för VO13B

     V 46 onsdag 13/11

     Introduktion av ämnet ”Psykisk ohälsa hos barn 

     och unga”. Se 2 filmer om psykisk ohälsa.

     Torsdag 14/11 

     Olika typer av psykisk ohälsa/ symtom. Start grupparbete

     V 47 Onsdag 20/11

     Missbruk - haschpsykos, symtom. Grupparbete fortätter.

     Torsdag 21/11

     Genomgång; Olika verksamheter. Göra intervjufrågor.

     V48 Onsdag 27/11

     Grupparbete

     Torsdag 28/11

     Göra intervjuerna

     V 49 Onsdag 4/12

    Grupparbete, sammantällning av intervju, ev redigera film

    Torsdag 5/12

    Färdigställa det sista + start redovisning 2 grupper

    V 50 Onsdag 11/12

    Redovisning 2-3 grupper.

    Torsdag 12/12

    Redovisning 1-2 grupper. Start nytt område ev ätstörning eller             tvångssyndrom - Ocd

     Onsdag 18/11 Avslutning av terminenTidsplan för grupparbetet VO13C 

V 46 tisdag 12/11

Introduktion av ämnet ”Psykisk ohälsa hos barn och unga”. 

Se 2 filmer om psykisk ohälsa, 2-2 diskussion, vad kan man 

göra om/ hur kan man hjälpa, en kompis mår psykiskt dåligt?

V 47 måndag 18/11

Genomgång - olika typer av psykisk ohälsa hos barn och unga.

Depression, ångest syndrom, självskadebeteende, ätstörning, 

missbruk – haschpsykos. Start av grupparbete.

Tisdag 19/11

Fortsättning; symtom på depression, ångest, fobi, 

tvångssyndrom, självskadebeteende och olika typer av 

ätstörningar. Arbeta med grupparbetet.

V 48 måndag 25/11

Genomgång av olika verksamheter. Grupparbete, intervjufrågor.

Tisdag 26/11

Genomgång olika verksamheter där man kan få hjälp, vid psykisk ohälsa. Berätta lite om Fontänhuset. Grupparbete

Onsdag 27/11

Studiebesök Fontänhuset kl 13.30-14.50 kompensationsledig fredag 29/11 kl 8.15-9.45

Fredag 29/11 mentorstid

Uppföljning av studiebesöket.

 V. 49 måndag  2/12.

Grupparbete.Genomföra intervjuer.

 Tisdag 3/12

Grupparbete. Eventuellt intervjuer. Färdigställa grupparbetet.

 V. 50 Måndag  9/12

Byte till Medicin 1

 Tisdag 10/12

Redovisning 2-3 grupper.

 v. 51 måndag den 16/12

Redovisning 2-3 grupper, start nästa område

 Tisdag 17/12

Avslutning av terminen med film