Lagar inom vård och omsorg v 5-12

v 5 Skillnaden HSL och LPT
v. 6. ons  Sluten psykiatrisk avdelning del 1 samt LPT
v. 6  tors Artikel om LPT. Proven återlämnas
v7-11 APL obs  gör uppgiften
19/3 Sluten psykiatrisk avdelning del 2. Diskutera artikeln.

Kriser - v 12- 17

20/3 Fortsättning på filmen. Start Kriser - Traumatiska kriser
26/3 MiniGrupparbete , Traumatiska kriser och Utvecklings kriser.  2 grupper redovisar.
27/3. Fortsättning redovisning. Kamratbedömning av APL uppgifterna samt återkoppling på uppgiften av mig.
2/4 Stor del av klassen skriver nationellt prov i Eng grund. Ingen lektion utan klassen skall eleverna skall läsa i läroboken s. 97-103.
9/4 Krisens olika faser. Start av eget arbete "Detta handlar om Eva och Per"
10/4 Fortsättning Krisens olika faser, Bemötande vid kris samt  uppgiften "Detta handlar om Eva och Per"
v 16 påsklov

22/4 . Film " I taket lyser stjärnorna"
23/4 Fortsättning på filmen, diskussion utifrån frågor
30/4 Kriser fördjupning, fördröjda krisreaktioner
7/5  Avslutning av temat kriser. Överdeterminerad kris samt PTSS.
8/5 Start grupparbete - Affektiva sjukdomar. Kor genomgårn av olika affektiva sjukdomar. Indelning i grupper.
15/5 Diagnos kriterier och skattnigsskalor.
21/5 Info om redovisningsordning - tider. Grupparbete.
28/5. Redovisning av Dystymi, egentlig depression och bipolär sjukdom.


YouTube-video


YouTube-videoSelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Visa Ladda ned
  27 kB v. 1 18 mars 2014 11:17 Kerstin Frenning
ĉ
Visa Ladda ned
  21 kB v. 1 3 apr. 2014 02:11 Kerstin Frenning
ć
Visa Ladda ned
  45 kB v. 1 30 apr. 2014 01:41 Kerstin Frenning
ĉ
Visa Ladda ned
  128 kB v. 1 21 maj 2014 00:41 Kerstin Frenning
ć
Visa Ladda ned
  40 kB v. 1 18 mars 2014 11:22 Kerstin Frenning
Underordnade sidor (4): Lagarvardomsorg lankar psykiskohalsa tidsplan