Stort GRATTIS Ulf Österlindh till yrkesbranschens utnämning; SVERIGES BÄSTA LÄRARE INOM ETG 2017! 

-Tack! Det är kanske jag som syns utåt men det är hela arbetslagets pris, hälsar el-läraren Ulf.

ETG-konceptet innebär att lärlingsutbildningen är integrerad i den 3-åriga gymnasieskolan och de elever som klarar utbildningen får ett yrkescertifikat. Det gör att de kan anställas som elektriker direkt efter studenten.

Kvalitetssäkringen utgår från företagens förväntningar och branschens krav på blivande medarbetare inom elteknikbranschen.

–Jag tycker att hela ETG-upplägget är jättebra. Utbildningen kvalitetssäkras och eleverna blir bättre förberedda för yrkeslivet. Det här är ingen certifiering man får i Cornflakes-paketet. Det krävs kunskap, engagemang och vilja till att lära för att bli ETG-elektriker.

Ulf sitter med i ETG-rådet i Sverige och är med och bygger upp bedömningsmatriser och annat som rör undervisningen.

#elochenergiprogrammet #välutbildadeelektriker #uh #sverigesbästalärare #universitetsholmensgymnasium