VÅRTERMINEN: 8 januari - 12 juni 

LOVDAGAR 
Sportlov: 18 februari - 22 februari 
Påsklov: 15 april - 22 april 

ÖVRIGA LOVDAGAR: 
31 maj 

STUDIEDAGAR: 
7 januari 
21 januari 
19 mars 
14 maj 

ÖPPET HUS 
24 januari 17 - 19 

UTSPARK 
Studentdagen den 7 juni 16.30 vid fiskehoddorna mitt över skolan. 

SKOLAVSLUTNING 
12 juni