VÅRTERMINEN: 8 januari - 12 juni 

LOVDAGAR: 
30 maj 
31 maj 
6 juni 

STUDIEDAGAR: 
14 maj 

UTSPARK 
Studentdagen den 7 juni 16.30 vid fiskehoddorna mitt över skolan. 

SKOLAVSLUTNING 
12 juni