Regeringen har beslutat att alla Sveriges ungdomar som under vårterminen lämnar antingen årskurs 6 till 9 i grundskolan 
eller år 1 och 2 i gymnasieskolan ska kunna resa gratis i kollektivtrafiken under sommarlovet. Även grundsärskolan, 
årskurserna  6 till 10 i specialskolan, årskurs 1 och 2 i gymnasiesärskolan samt asylsökande i dessa årskurser får 
sommarlovsbiljetten. Därför kommer Skånetrafiken att i början av juni skicka ut ett Jojo-kort märkt med ”sommarlovsbiljetten” till 
alla berörda elever. 

Du bör ha fått ditt kort senast 11 juni. Sommarlovsbiljetten gäller för fritt resande 15 juni till 15 augusti inom Skåne. 
Biljetten gäller på alla linjer som trafikeras av Skånetrafiken med stadsbussar, regionbussar, Öresundståg, Pågatågen,  
Krösatågen och närtrafik. Kortet kommer att vara personligt och går inte låna ut till någon annan. 

Läs mer på skanetrafiken.se/sommarlovsbiljetten.