Jo, så här är det….Skolan kontrollerar både hur många timmar du är borta OCH söker efter mönster i både den ogiltiga och giltiga frånvaron. Det finns alltså fler än en orsak till varför CSN drar dina pengar. 

Skolan stämmer av varannan månad. Om de rapporterar ogiltig frånvaro blir det automatiskt för två månader bakåt, även om eleven har bättre närvaro den ena månaden.