......eller handlar det om hur vi mår, fysiskt, psykiskt och socialt? 
 Om det är så och du vill ha stöd eller fråga något, kan du vända dig till följande på skolan: 

 Ingegerd Detter; vår skolsköterska 
 Maria Spets; vår kurator