Glöm inte att kontrollera ditt schema varje dag. Förändringar sker då och då och ett bra sätt 

att hålla sig uppdaterad på är via SchemaAppen som du laddar ner på din mobil.