...med filmer, bilder och all information du behöver om skolan. 

Visa vårdnadshavare och nior som är intresserade av Uh.